Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2018–2020

AVAINTES on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Huom: Painetun sopimuskirjan sivulla 137 on painovirhe kohdan 115 § Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 1 momentin taulukossa. Taulukon ensimmäisessä solussa edustettavien oikea lukumäärä on 1–79, ei 5–79. Virhe on korjattu oheiseen pdf-versioon.

Linkki