Ajankohtaista

TT 2021:58 
Kokemuslisä, Kokonaispalkka, Työehtosopimuksen tulkinta

Työtuomioistuin

- vahvistaa Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen (AVAINTES, ent. PTYTES) 13 §:n oikeaksi tulkinnaksi, ettei sähköasentaja A:lle ole voitu maksaa työehtosopimuksen 13 §:n 4 momentin mukaista kokonaispalkkaa,

- vahvistaa, että A:lle on maksettava 1.8.2011 lukien työehtosopimuksen 18 §:n mukaista kokemuslisää 10 prosentin suuruisena,

- tuomitsee X Oy:n maksamaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:lle työehtosopimuslain 7 §:n mukaista hyvityssakkoa 3.000 euroa työehtosopimuksen rikkomisesta ja

- tuomitsee Avaintyönantajat AVAINTA ry:n maksamaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:lle työehtosopimuslain 8 ja 9 §:n mukaista hyvityssakkoa 4.500 euroa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Avaintyönantajat AVAINTA ry ja X Oy velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n oikeudenkäyntikulut 7.630 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Risto Niemiluoto puheenjohtajana sekä Markku Saarikoski, Markus Äimälä, Tuomas Aarto, Anu-Tuija Lehto ja Timo Koskinen jäseninä. Valmistelija on ollut Meeri Julmala.

Tuomio on yksimielinen.