Lakko to 14.12.2023

12.12.2023

HUS Kiinteistöt Oy henkilökunta JHL ry 479 jäsenet ovat torstaina 14.12.2023 lakossa.

Lakko alkaa torstaina 14.12.2023 klo 00.01 ja päättyy samana päivänä klo 23.59 ja koskee kaikkia tällä aikavälillä alkavia työvuoroja. 

TORSTAINA 14.12.2023 klo 00:01 jälkeen alkaviin työvuoroihin ei mennä. Ennen ilmoitettua ajankohtaa aloitetut työvuorot tehdään loppuun, ellei muuta sovita.

Töihin palataan 14.12.2023 klo 23:59 jälkeen alkaviin työvuoroihin normaalisti.

Esimerkiksi:

- Jos työvuorosi on lakkopäivänä klo 08:00–16:00, olet koko työvuoron lakossa

- Jos työvuorosi alkaa lakkoa edeltävänä päivänä 21:00 ja päättyy lakkopäivänä klo 07:00 työvuoro suoritetaan loppuun.

- Jos työvuorosi alkaa lakkopäivänä klo 21:00 ja päättyy lakon jälkeisenä päivänä klo 07:00, olet koko työvuoron lakossa. 

YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO JA TILAPÄISEN SIIRRON KIELTO

Tilapäisen siirron kiellon tarkoituksena on estää tilanteet, joissa työntekijöitä siirretään esimerkiksi henkilöstövajauksen takia eri työskentelypaikkoihin. Kielto tarkoittaa, ettei JHL:n jäsentä voida siirtää työskentelypaikasta toiseen tai työtehtävästä toiseen. Kaikista näistä siirroista, ylitöistä ja vuoronvaihdoista kieltäydytään työtaisteluun vedoten.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä tilapäisen siirron kielto alkaa 11.12.2023 ja päättyy 14.12.2023.

Keitä työtaistelu koskee?

Työtaistelu koskee tässä kirjeessä ja nettisivuilla mainituissa kohteissa työskenteleviä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry jäseniä. Kyseisissä kohteissa tehtävä työ on työtaistelutoimien alaista työtä. Tämä koskee myös järjestäytymättömiä työntekijöitä. 

Olet työtaistelun piirissä, jos työnantajasi ja/tai toimipisteesi on mainittu tässä viestissä. 

Työtaistelun ulkopuolelle on paikallisesti rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Paikallisissa rajausneuvotteluissa saatetaan myös tarkentaa ilmoituksessa annettuja työtaistelurajoja. Ne henkilöt/työt, jotka ovat neuvotteluissa rajattu työtaistelutoimien ulkopuolelle, saavat asiasta tiedon ennen työtaistelun alkua.

Lakon vuoksi työpaikaltaan poissaolevien töitä ei tehdä. Lakon alaisia töitä eivät saa tehdä muut JHL:n jäsenet, muiden liittojen jäsenet eivätkä järjestäytymättömät työntekijät.

Työtaistelu ei koske viranhaltija-asemassa olevia.

Työtaistelupäätös on järjestöpäätös eli JHL:n hallinnon päättämä ja se sitoo Sinua. Sinun ei tarvitse ilmoittaa työtaisteluun osallistumisesta esimiehelle eikä Sinun tarvitse olla työnantajan tavoitettavissa lakon aikana.

Toimet ennen lakkoa

 - Tarkista ja päivitä tietosi omaJHL palvelusta.

- Työpaikalla tehdään töitä normaalisti lakon alkamiseen saakka. Lakkopäivän töitä ei tehdä etukäteen.

- Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa, että ylityötä ei saa tehdä ja työvuoroja ei saa vaihtaa.

- Liukumasaldojen kerryttäminen on kiellettyä

- Vuosilomaa ei enää saa sopia lakon ajalle, kun työtaisteluilmoitus on annettu.

- Ota työpaikalta mukaasi ne henkilökohtaiset tavarat, mitä lakon aikana tarvitset. Työpaikalle ei mennä lakon alkamisen jälkeen.

- Seuraa liiton tiedotusta; JHL:n nettisivuja, virallisia somekanavia, jäsenkirjeitä ja muuta tiedotusta.

- Varaudu työnantajan kyselyihin työtaistelutoimiin osallistumisesta, liiton jäsenyydestä, jne. Niihin ei tarvitse vastata. Jos sinua painostetaan vastaamiseen, voit sanoa esim. en tiedä, katsellaan, täytyy tarkistaa, en ole varma, jaa-a, tms. Vastaus ei sido sinua.

TÄRKEÄÄ: JHL:n jäsenet noudattavat JHL:n ohjeita. Eri liittojen ohjeet voivat poiketa toisistaan.
 

Toimet lakon aikana

- Noudata liiton antamia ohjeita.

- Osallistu lakon valvontaan esimerkiksi lakkovahtina tai lakkovahtien huoltajana.

- Työnantaja eivätkä muiden liittojen jäsenet saa painostaa sinua sen vuoksi, että olet JHL:n jäsen.

Voit reilusti ja rohkeasti keskustelussa todeta, että noudatat JHL:n järjestöpäätöstä ja liitosta saamiasi ohjeita lakkoon liittyen.

- Jos koet painostusta tai uhkaavia tilanteita työnantajan taholta ilmoita näistä välittömästi ensisijaisesti lakkopäivystyspuhelimeen, aluetoimistoon tai sähköpostitse lakko@jhl.fi

- Seuraa liiton tiedotusta

Älä tee lakonalaista työtä!
 

 Toimet lakon jälkeen

 • töihin palataan lakon päättymisen jälkeen alkavaan työvuoroon.
• lakkoavustusta haetaan omaJHL:sta lakon päätyttyä.

- Töihin palataan lakon päättymisen jälkeen työvuoroluettelon mukaisesti.

- Lakkoavustusta haetaan omaJHL:sta lakon päätyttyä. Ohje 

 Huomioitavaa:

 Työnantaja ei välttämättä tyydy vain olemaan työtaistelun kohteena vaan ryhtyy todennäköisesti aktiivisiin vastatoimenpiteisiin. Työnantaja voi yrittää hankkia järjestäytymättömiä tai ulkopuolisia työntekijöitä tekemään lakonalaista työtä. Työnantaja saattaa kertoa myös, että lakkoon osallistuminen on vapaaehtoista tai yrittää estää lakkoon osallistumisen. Työnantaja voi myös väittää, että esimiehet eivät voi kuulua samaan liittoon kuin alaiset. Voi tulla vaateita ”luvaton poissaolo” leimauksiin tai nimilistojen keräämisiin. Työnantaja voi yrittää pienentää lakon vaikutusta tai jopa murtaa sitä esimerkiksi teettämällä ylitöitä ennen lakkoa, lakkopäivän töitä ei kuitenkaan tehdä etukäteen

JHL seuraa mahdollisia vastatoimia ja tulemme reagoimaan niihin; ilmoita asiasta lakkopäivystykseen tai aluetoimistoon. Voit myös laittaa viestiä osoitteeseen lakko@jhl.fi.

Paras tapa torjua työnantajan vastatoimia on hankkia ja kertoa oikeaa tietoa työtaistelusta, työtaistelun syistä ja lakko-oikeudesta.

Jos työnantaja ilmoittaa hätätyön teettämisestä, määräystä on noudatettava. Pyydä työnantajaa näyttämään aluevalvontaviranomaiselle tehty ilmoitus hätätyöstä. Vakiintuneen käytännön mukaan lakko ei itsessään ole hätätyösäännöksessä tarkoitettu ennalta-arvaamaton tapahtuma, eikä se siis oikeuta hätätyön teettämiseen.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi hätätyön syy, laajuus ja todennäköinen kestoaika. Ilmoituksen tekemisestä vastaa työnantaja. Jos työpaikallasi on luottamusmies, hän antaa JHL:n jäsenten osalta lausuntonsa siitä, täyttääkö teetetty työ hätätyön kriteerit. Lopullisen tulkinnan asiasta antaa Aluehallintovirasto. Liitto seuraa hätätyön käyttöä.

Lue lisää työtaisteluista

Lakkoavustus

Lakkoavustus haetaan lakon päätyttyä omaJHL:stä, joten yhteystietojesi päivittäminen on erittäin tärkeää! 

JHL maksaa jäsenilleen lakkoavustusta 80 euroa/lakkopäivä. Jäsenmaksujen on oltava maksettuna ja jäsenen on toimittava JHL:n päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Avustuksen saamiseksi uuden jäsenen on liityttävä jäseneksi ennen lakkoa, sekä maksettava ensimmäinen jäsenmaksu viitteellä, jonka saat liittymisen jälkeen liitosta. Jäsenmaksua ei tule maksaa ilman viitettä!

Avustuksesta on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävä osa. Vero pidätetään verohallinnon ohjeiden mukaisesti, verokorttia ei tarvitse lähettää liittoon.  
 

Päivitä yhteystietosi

 - Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi omaJHL -sivuille.

- Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, sinulla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero. Suosittelemme käyttämään henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, sillä työtaistelutilanteessa työnantaja voi poistaa käytöstä työnantajan hallinnoiman sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

- Liiton rekisterissä pitää olla yhteystietosi (sähköposti ja puhelinnumero) että kirjautuminen onnistuu. Mikäli et ole ilmoittanut yhteystietojasi liittoon, tee se nyt. Odota liitolta vahvistusta, että tietosi on päivitetty jäsenrekisteriin. Vahvistuksen jälkeen voit kirjautua omaJHL:ään.

- Tarkista samalla sopimusala-, ammatti-, työnantaja- ja työpaikkatietosi.

JHL tiedottaa jäsenille työtaistelutoimista pääsääntöisesti sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä.

Huolehdithan myös, että työpaikkasi JHL-jäsenillä on yhteystiedot JHL:n jäsenrekisterissä, kiitos!

 Mistä lisää tietoa?

 Muistathan, että ainoat luotettavat tiedon lähteet ovat liitto ja työtaisteluorganisaatio.

Liiton lakkopäivystysnumero 010 7703 323 palvelee Sinua lakkoon liittyvissä kysymyksissä seuraavasti: maanantaina klo 10.00 - 18.00 sekä tiistaista torstaihin klo 10.00 - 15.00. 

Käytössäsi on myös ns. lakkosähköposti lakko@jhl.fi joka palvelee pääsääntöisesti puhelinpäivystyksen aukioloaikoina. 

Jos tarvitset aluetoimiston apua, löydät yhteystiedot liiton nettisivuilta. Myös muut liiton palvelunumerot ovat käytössäsi. 

Solidaarisuutta ja ay-voimaa!

Edunvalvontaterveisin:

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

jhl.fi/painavasyy

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL järjestää 14. joulukuuta laajan poliittisen lakon. Lakkokohteita on kymmeniä ja ne sijaitsevat useissa kaupungeissa Lapista pääkaupunkiseudulle saakka. Lista kaikista lakkokohteista on tiedotteen liitteenä.