Tietoa mahdollisesta lakosta 19-25.04.2022

25.3.2022

Hei

Olemme tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eli vanha työehtosopimus on päättynyt ja uutta ei ole vielä saatu neuvoteltua, näin ollen näitä neuvotteluita vauhdittaakseen JHL on antanut lakkovaroituksen, joka koskee myös AVAINTA työehtosopimusta ja HUS Kiinteistöt OY:tä.

 Virallisia lakkoraja neuvotteluja ei ole vielä käyty, mutta lähtökohtaisesti kaikki yhtiön JHL jäsenet kuuluvat lakon piiriin. Tiukemman tulkinnan mukaan HUS Kiinteistö Oy on asetettu lakkoon eli mitään lakon alaista työtä ei saisi tehdä, mutta tämä ei ole sairaala maailmassa mahdollista ilman että vaarannetaan potilasturvallisuus. Ammattiliittoihin kuulumattomia henkilöitä on yhtiön työntekijöistä reilusti yli puolet eli he pystyvät varmistamaan turvallisen toiminnan lakon aikana. Lakkoon osallistuminen ei ole vapaaehtoista vaan se on ammattiliittoon kuuluvan velvollisuus toisin sanoen pakollista.

 JHL on linjannut, että lakkoavustus on 160 €/työpäivä, avustukset maksetaan lakon jälkeen toukokuussa. Avustuksen edellytys on tietenkin, että on osallistunut lakkoon ja tämä on pystyttävä todentamaan. Ehdottaisin asian hoitamiseen seuraavaa. Yhtiön pitää antaa pyydettäessä työntekijälle palkattomuustodistus esim. kertausharjoitus on tällainen tilanne ja lakon aiheuttama palkanmaksun keskeytys on sama asia. Kaikki lakkoon osallistuvat pyytäisivät todistuksen ja toimittaisivat sen lakon jälkeen minulle niin voin sitten antaa luvan lakkoavustuksen maksuun JHL:lle. Avustuksen saamiseksi jäsenmaksujen on oltava maksettuna

 Lakkovaroituksen jälkeen 21.3.2022 vuosilomia ei ole saanut sopia lakkouhan ajalle 19-25.4.2022. Jos lakon ajalle on ennen lakkovaroitusta sovittu vuosiloma, niin yhtiö maksaa loma-ajan palkan normaalisti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat voimassa 21-27.3.2022 https://www.jhl.fi/ukk-aihe/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/

 Koska työt ovat lakossa, kyseistä työtä ei saa tehdä riippumatta siitä, onko työtä tekevä liiton jäsen vai ei. On tärkeää, että jäsen ymmärtää oman roolinsa ennen työtaistelua, sen aikana ja sen jälkeen.

 Vain ne henkilöt, joiden työ on rajattu lakon ulkopuolelle tai joille on annettu liitosta työnantajan hakemuksesta työlupa, voivat mennä töihin. Näistä jäsen saa ilmoituksen erikseen. Jäsen ei itse voi eikä hänen tarvitse määritellä työtehtävien kuulumista lakon piiriin.   

Ainoa luotettava tieto annetaan liitosta ja lakko-organisaatiosta. Liiton nettisivuille tarkennetaan muun muassa lakkosanastoa, usein kysyttyjä kysymyksiä ja muuta ajankohtaista tietoa. Toivomme niistä olevan apua neuvonnassa. https://www.jhl.fi/

 Luottamusmies Jukka Ryökkynen 0504287384
• toimii yhteistyössä aluetoimiston, yhdistyksen ja oman verkostonsa kanssa
• on mukana paikallisissa rajausneuvotteluissa sovitun työnjaon mukaisesti
• antaa lausuntonsa työnantajan mahdollisesti anomaan työlupaan työnjaon mukaisesti
• antaa lausuntonsa mahdolliseen työnantajan työsuojeluviranomaiselle tekemään hätäilmoitukseen työnjaon mukaisesti
• on edustettaviensa tavoitettavissa
• tarkkailee työnantajan toimia ja ottaa niihin tarvittaessa kantaa ja välittää tiedon eteenpäin
• neuvoo ja opastaa

Työtaisteluvastaava Jari Lehtinen 0405870195
Neuvoo, opastaa ja koordinoi työtaistelu toimintaa

 Työsuojeluvaltuutettu Tomi Salovaara 0504279655
• ainoa, jolla on oikeus mennä lakon alaiseen työpaikkaan, mikäli muiden kuin lakossa olevien työntekijöiden työturvallisuus sitä edellyttää
• on edustettaviensa tavoitettavissa
• antaa lausuntonsa mahdolliseen työnantajan työsuojeluviranomaiselle tekemään hätäilmoitukseen työnjaon mukaisesti (esim. jos luottamusmies on estynyt)

 Puheenjohtaja Jari Tossavainen 0504287903
• tekee yhteistyötä aktiivien ja aluetoimiston kanssa
• vastaa, että yhdistyksen lakkovalmius on kunnossa ja työnjako selkeä
• neuvoo ja opastaa

 Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle, Avaintyönantajat Avaintalle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle. https://www.jhl.fi/2022/03/21/jhl-jyty-ja-juko-neljas-lakkovaroitus-laajentaa-kuntalakot-paakaupunkiseudulle-laajalla-lakonuhalla-haetaan-vauhtia-sovittelupoytaan/

Lakkoon varautuminen ja lakossa oleminen
https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/lakkoon-varautuminen-ja-lakossa-oleminen/


Jukka Ryökkynen
HUS-Kiinteistöt Oy
sähköasentaja / JHL-luottamusmies
jukka.ryokkynen@hus.fi
0504287384

https://www.479.fi/