Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus (AVAINTES) 2022–2025

18.7.2022

Linkistä löydät uuden AVAINTES 2022–2025:n allekirjoituspöytäkirjan liitteineen, työehtosopimuksen luvut omina erillisinä tiedostoinaan (pdf) sekä Avaintes:n vähimmäisperuspalkat (excel). Painetut sopimuskirjat ja sopimusten sähköiset versiot valmistuvat syksyllä. https://www.avainta.fi/tyomarkkinat/tyoehtosopimukset