Avaintan palkankorotukset vuodelle 2023

5.4.2023

Avaintyönantajat Avainta sekä allekirjoittajajärjestöt JHL, Jyty, JUKO, OAJ ja KTN ovat sopineet vuoden 2023 palkankorotusten tasosta viime kesäkuun sopimusratkaisuun sisältyneen perälautakirjauksen perusteella.

Avaintan viime kesäkuisessa työehtosopimuksessa (Avaintes) vuoden 2023 palkankorotukset kytkettiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työehtosopimusten palkankorotustasoon. Avainta sekä allekirjoittajajärjestöt sopivat 3.4.23 siitä, miten teollisuuden palkkaratkaisut heijastuvat Avaintesin palkankorotuksiin.

1.6.2023​ palkkoja korotetaan prosenttimääräisellä yleiskorotuksella, jonka suuruus nousee tasoon 2,20 %. Lisäksi jaetaan jo aiemmin sovittu paikallinen järjestelyerä 0,40 %​

Elokuun 2023 loppuun mennessä maksetaan 500 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle työntekijälle maksetaan kertapalkkio 31.5.2023 voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla. Kertapalkkio on maksettava viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä.

1.12.2023​ palkkoja korotetaan lisäksi uudella prosenttimääräisellä yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,70 %.

Vuoden 2024 palkankorotuksista sovitaan 15.3.2024 mennessä. Mikäli sopuun korotuksista ei päästä, sopimus on irtisanottavissa päättymään 30.4.2024.

Kesäkuun 2022 työehtosopimuksessa on jo sovittu lisäksi 1.2.2024 jaettavasta palkkauksen kehittämiserästä 0,30 %, jonka kohdentamisesta neuvotellaan myöhemmin sopijaosapuolten kesken.

Lähde: https://www.jhl.fi/2023/04/05/tassa-on-avaintan-palkankorotukset-vuodelle-2023/