Kiinteistöt Oy:n tuottamistapaselvitys ja jatkotoimet sen perusteella

12.12.2023

Konsernijaosto
11.12.2023 § 21

Päätös

Konsernijaosto päätti antaa valmisteluohjeen HUSin konsernihallinnolle, tilakeskukselle ja HUS Kiinteistöt Oy:n hallitukselle seuraavien toimenpiteiden käynnistämisestä:


  1. Selvitetään HUS Kiinteistöt Oy:n osakekannan tai liiketoimintojen myynti kokonaan tai osaksi markkinoille
  2. Organisaatiomuutoksen valmistelun yhteydessä selvitetään malli, jossa HUS Kiinteistöt Oy:n rakennuttamispalvelut, projektipalvelut ja muita sairaalatoiminnan kannalta kriittisiä toimintoja (esim. valmiuspalvelut) siirretään osin tai kokonaan liikkeen luovutuksena yhtiöstä osaksi HUS Tilakeskusta tai vaihtoehtoisesti HUS Tilakeskuksen tai Yhtymän muita organisaation osia siirretään HUS Kiinteistöt Oy:n toiminnoiksi. Mahdollisten muutosten yhteydessä siirretään toiselle osapuolelle sellainen omaisuus, jota ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista myydä markkinoille (esim. pysäköintihallit). Tavoiteaikataulu muutokselle on 6/2024. Tavoitteena on, että HUS-konsernissa järjestetään nykyiset tilakeskuksen ja HUS kiinteistöt Oy:n tuottamat palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Tavoiteaikataulu lisäselvityksen toteuttamiselle on 06/2024.
  3. Tämän selvityksen jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteitä määritettäessä käytetään hyväksi VALOR Partners Oy:n loppuraporttia 3.11.2023
  4. Korostetaan HUS Kiinteistöt Oy:ssä olevan osaamisen (liittyy erityisesti henkilöstön osaamiseen) säilymistä HUS-konsernin käytössä.
  5. Selvitysten jälkeen konsernijaosto käsittelee asiaa uudelleen ja tekee esityksen HUS hallitukselle. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka on pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti järkevä.

https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=7&docid=1422657