Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous 2022

Aika perjantai 4.11.2022 kello 14.00

Paikka m/s Finlandia

1 Kokouksen avaus.
2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.
3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
4 Kokouksen järjestäytyminen
a) kokouksen puheenjohtajan valinta
b) kokouksen sihteerin valinta
c) kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta
d) kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
5 Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
6 Yhdistyksen toimihenkilöille maksettavat korvaukset vuonna 2023.
7 Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle 2023.
8 Luottamusmiesasiat.
9 Virkistystoiminta.
10 Jäsen- ja ilmoitusasiat.
11 Muut esille tulevat asiat.
12 Kokouksen päättäminen.