Sääntömääräinen kevätkokous

HUS-KIINTEISTÖT OY:n työntekijät JHL ry         ESITYSLISTA

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2021

Aika: PE 26.3.2021 klo 16:00- 18:00

Paikka: Naistenklinikan saunan palaveritila 7. krs

Koska koronaepidemian takia kokoontumisia on rajoitettu 6 henkilöön, kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Varmistaaksemme kokouksen teknisen sujuvuuden, hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista 20.03.21 mennessä, jari.tossavainen@hus.fi . He, jotka ovat ilmoittautuneet määräaikaan mennessä, voivat osallistua kokoukseen. Kokouslinkki lähetetään ilmoittautuneille. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos. Kokousmateriaali löytyy yhdistyksen nettisivuilta https://www.479.fi/

Tervetuloa. 

Lisätietoja Jari Tossavainen 050 428 7903.


Käsiteltävät asiat

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Kokousvirkailijoiden valinta

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) pöytäkirjan tarkistajat

d) ääntenlaskijat

4 Esityslistan hyväksyminen

5 Ilmoitusasiat

6 Edellisen vuoden tilinpäätöksen esittely

7 Tilintarkastajien lausunto

8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9 Hallitus esittää yhdistyksen uudeksi nimeksi; HUS Kiinteistöt Oy henkilökunta JHL ry 479

10 Yhdistyksen uudet säännöt ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

11 Päätetään kevään virkistystoiminnasta

12 Muut mahdolliset asiat

13 Kokouksen päättäminen